Кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування

ВСТУПНИКАМ

   

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ та УПРАВЛІННЯ»

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра менеджменту, бізнесу і адміністрування ДБТУ утворена в 2021 році шляхом об’єднання чотирьох профільних кафедр реорганізованих університетів:

  • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
  • Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
  • Харківський державний університет харчування та торгівлі
  • Харківська державна зооветеринарна академія

Кожна з об’єднаних кафедр має свою тривалу історію становлення, вагомі здобутки та напрацювання в сфері підготовки управлінців для різних сфер народного господарства та державного управління, а в сукупності маємо сильну та кваліфіковану команду, що здатна забезпечити якісний освітній процес. Кафедра є випусковою за двома спеціальностями: 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».

Новини кафедри

Інформування здобувачів, щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ)

Сьогодні відбулася зустріч зі здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 “Публічне управління та…

Запрошуємо взяти участь у роботі VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо наукових та науково-педагогічних співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів, студентів-дослідників взяти участь…

Виробнича практика за фахом здобувачів освіти спеціальності 073 “Менеджмент”

Сьогодні відбулася зустріч з генеральним директором ТОВ АГРОФІРМА ІМЕНІ ГАГАРІНА д.е.н., професором Гацьком Анатолієм Федоровичем…