Загальна інформаціяНаукові школиНаукові конференціїСтудентські наукові гуртки

Наукові школи

Наукові конференції

04-05 квітня 2024 ХХ Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОЛІТТІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
26 жовтня 2023 Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОЇ ІНДУСТРІЇ: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
26 травня 2023 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених
«СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Матеріали конференції
18 травня 2023 Міжнародна науково-практична конференція в системі Міністерства освіти і науки
«СТАЛИЙ ЛАНЦЮГ ХАРЧУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА КРІЗЬ НАУКУ, ЗНАННЯ ТА БІЗНЕС»
Запрошення
Програма конференції
Тези доповідей
First International Scientific and Practical Conference
«SUSTAINABLE FOOD CHAIN AND SAFETY THROUGH SCIENCE, KNOWLEDGE AND BUSINESS»
Invitation
6-7 квітня 2023 XIX Міжнародний форум молоді
«МОЛОДЬ І ІНДУСТРІЯ 4.0 В XXI СТОРІЧЧІ»
Запрошення на Форум
Посилання на роботу секцій форуму
Програма форуму
Матеріали форуму
26 жовтня 2022 Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Збірник тез доповідей
Резолюція конференції

Студентські наукові гуртки

№ з/п Науковий напрям гуртка Керівник(и) гуртка
Кафедра харчових технологій в ресторанній індустрії
1 «Теоретичні та практичні аспекти застосування харчових добавок та функціональних інгредієнтів в технології кулінарної продукції» д.т.н., проф. Гринченко О.О.
2 «Наукове обґрунтування технології реструктурованої продукції, одержаної шляхом утворення комплексних драглів» д.т.н., проф. Пивоваров П.П.
3 «Харчова безпечність у харчовій промисловості та ресторанній індустрії» к.т.н., доц. Колеснікова М.Б.
4 «Інноваційні технології продуктів здорового харчування» к.т.н., доц. Черемська Т.В.
5 «Наукові та прикладні аспекти виробництва борошняних кондитерських виробів» к.т.н., доц. Юрченко С.Л.
Кафедра технологій хлібопродуктів і кондитерських виробів
6 «Сучасні технології харчових продуктів з зерна та борошна» д.т.н., проф. Шаніна О.М.;
к.т.н., доц. Фоміна І.М.
7 «Актуальні проблеми технологій хлібобулочних і кондитерських виробів» к.т.н., проф. Самохвалова О.В.; к.т.н., проф. Олійник С.Г.
Кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування
8 «Харчова безпека» д.т.н, проф. Євлаш В.В.;
к.с.-г.н., доц. Газзаві-Рогозіна Л.В.
9 «Світ дієтичних продуктів» к.т.н., доц. Пілюгіна І.С.; к.пед.н., доц. Новікова В.Є.
10 «Фізико-хімічні методи дослідження продовольчої сировини та харчових продуктів» к.х.н., доц. Губський С.М.; к.т.н., доц. Аксьонова О.Ф.
Кафедра харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ім. Р.Ю. Павлюк
11 «Розробка рослинних добавок та продуктів для оздоровчого харчування із рослинної сировини та молока із застосуванням інноваційних підходів» к.т.н., доц. Юр’єва О.О.;
к.т.н., доц. Погарський О.С.
12 «Пошук способів зниження вмісту небезпечних речовин та збереження біологічної цінності сировини під час розробки продуктів з рослинної сировини та молока високої якості та рівня безпеки» к.т.н., доц. Селютіна Г.А.;
зав. лаб., ст. викл. Лосєва С.М.
Кафедра технології м’яса
13 «Актуальні проблеми технологій м’яса та м’ясопродуктів» д.т.н., проф. Янчева М.О.,
д.т.н., проф. Онищенко В.М.
14 «Сучасні тенденції, тренди та вектори розвитку харчової індустрії» д.т.н., проф. Гринченко Н.Г.,
д.т.н., проф. Головко Т.М.