Акредитація

Спеціальність 242 “ТУРИЗМ”

Результати анкетування
Каталог основних дисциплін
 1. Туристичне країнознавство
 2. Українська мова
 3. Філософія
 4. Географія туризму
 5. Друга іноземна мова
 6. Інновінг в туризмі
 7. Іноземна мова за професійним спрямуванням
 8. Керівництво туристичним офісом
 9. Краєзнавчо_туристична_діяльність
 10. Права_людини_та_громадянське_суспільство
 11. Світ економіки
 12. Спеціалізований туризм
 13. Технології управління персоналом та рекрутинг
 14. Вступ до фаху та академічна доброчесність
 15. Рекреаційні комплекси України та світу
 16. Сталий розвиток туризму
 17. Основи туризмознавства
 18. Бухгалтерський облік туристичної діяльності
 19. Геоінформатика
 20. Економіка туристичної фірми
 21. Комунікація та співробітництво в цифровому середовищі
 22. Правове регулювання туристичної діяльності
 23. Безпека в туристичній діяльності
 24. Менеджмент туризму
 25. Оцінка діяльності підприємств туристичної галузі
 26. Маркетинг в туризмі
 27. Міжнародний туризм та міжнародні комунікації
 28. Організація та планування туристичної діяльності
 29. Соціальна відповідальність
 30. Туристичні послуги та турагентська діяльність
 31. Психологія туризму
 32. Історія української державності
Відгуки стейкхолдерів
Каталог вибіркових дисциплін
 1. Соціальна філософія
 2. Теорія і методика проектування турпродукту
 3. Страхування
 4. Соціокультурний сервіс в туризмі
 5. Сільський зелений туризм
 6. Історія міжнародних відносин та зовнішня політика
 7. Історико-архітектурні центри світу
 8. Медіакомунікації та організація event-заходів в туризмі
 9. Туристичні ресурси України
 10. Медичний туризм і курортна справа
 11. Психологія ділового спілкування
 12. Відкриття власного бізнесу в туристичній галузі
 13. Статистика
 14. Політологія
 15. Гастрономічний туризм
 16. Ціноутворення туристичної фірми
 17. Україна в Європі і світі
 18. Комунікативні технології в бізнесі
 19. Податкова система
 20. Міжнародний туристичний бізнес
 21. Економічна безпека туристичної фірми
 22. Конкурентоспроможність туристичної фірми
 23. Музеєзнавство, екскурсознавство та охорона пам’яток
 24. SMART-туризм
 25. Кулінарна етнологія та гастротуризм
 26. Організація туристичних подорожей
 27. Релігієзнавство, релігійний туризм та паломництво
 28. Розвиток туристичних дестинацій
 29. Оцінка вартості туристичної фірми
 30. Бухгалтерський облік туристичної діяльності
 31. Міжкультурні інноваційні комунікації
 32. Туроперейтинг
 33. Філософія туризму
 34. Культурно-пізнавальний туризм
 35. Міжнародні перевезення в туризмі
 36. Організація внутрішнього туризму
 37. Психологія стресу
 38. Іміджелогія та PR у туризмі
 39. Обґрунтування бізнес-проєктів туристичної фірми
 40. Основи риторики та ділові комунікації в туризмі
 41. Офіс-менеджмент
 42. Антикризове управління
 43. Бізнес-планування в туристичній діяльності
 44. Освітній туризм та освітня мобільність
 45. Ризик-менеджмент
 46. Кінний туризм