Матеріали конференцій

22 грудня / December Міжнародна науково-практична конференція «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В АПК»
20 грудня / December Круглий стіл «ПРАВОВІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ»
1-2 грудня / December Міжнародна науково-практична конференція «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПРОЄКТУВАННЯ, ДИЗАЙН ТА ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ»
24-25 листопада / November Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
22-23 листопада / November Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України «ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
15-16 листопада / November Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених «СТАН І МАЙБУТНЄ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА, ДЕРЕВООБРОБКИ ТА ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»
10 листопада / November ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
3-4 листопада / November І Міжнародна науково-практична конференція «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
2 листопада / November Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ, ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА ТОРГІВЛІ»
28 жовтня ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
26 жовтня Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
20-21 жовтня Міжнародна науково-практична конференція, присвячена ювілейним датам від дня народження видатних вчених-фітопатологів докторів біологічних наук, професорів В.К. Пантєлєєва та М.М. Родігіна «ЗАХИСТ І КАРАНТИН РОСЛИН У ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ»»
15-16 червня VI міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» присвячена 100-річчю від дня народження професора ТУРЧЕНКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА)»
22-23 грудня Всеукраїнська науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ"
25-26 листопада Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
22 жовтня ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»