Навчально-методична робота

кафедри зоології, ентомології, фітопатології, інтегрованого захисту і карантину рослин ім. Б.М. Литвинова
Силабуси навчальних дисциплінОсвітні програми 202 «Захист і карантин рослин»Навчальні посібникиМетодичні виданняСписки праць співробітників
Спеціальності Силабуси навчальних дисциплін
091 «Біологія»
101 «Екологія»
103 «Науки про землю»
162 «Біотехнології та біоінженерія»
201 «Агрономія»
202 «Захист і карантин рослин»
203 «Садівництво та виноградарство»
205 «Лісове господарство»
206 «Садово-паркове господарство»

Навчальні посібники

Жукова Л.В., Станкевич С.В., Кабанець В.В. Термінологічний словник-довідник з фітовірусології: навч. посібник. – Житомир: Видавництво «Рута», 2023. – 68 с.
Інтегрований захист картоплі від хвороб, шкідників і бур’янів: навч. посіб. / В.М. Положенець, С.В. Станкевич, М.М. Фурдига та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2024. – 428 с.
Інноваційні технології в кормовиробництві: навч. посіб. / Є.М. Огурцов, В.Г. Міхєєв, В.М. Петров, С.В. Станкевич, В.В. Кабанець. – Житомир: Видавництво «Рута», 2024 . – 572 с.
Станкевич С.В., Кабанець В.В. Українсько-латинсько-англійсько-німецький словник назв основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень. Житомир: Видавництво «Рута», 2024. 92 с.
Англійська мова (професійне спрямування): навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист та карантин рослин» / Л.В. Герман, О.В. Логінова, І.В. Шульга та ін. – Житомир: Видавництво Рута, 2023. – 112 с.
Загальна фітопатологія: навч. посібник / В.В. Горяінова, С.В. Станкевич, О.М. Батова, Л.В. Жукова. – Житомир: ПП «Рута», 2023. – 378 с
Станкевич С.В., Балан Г.О. Технічні засоби застосування пестицидів: навч. посіб. Житомир: ПП Рута, 2023. – 188 с.
Термінологічний словник-довідник з фітопатології: навч. посібник / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, М.М. Фурдига, Л.В. Немерицька, І.А. Журавська. Житомир: Видавництво «Рута», 2023. 120 с.
Сільськогосподарська ентомологія: назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, І.В. Забродіна та ін. Житомир: Видавництво Рута, 2023. 200 с.
Лісова ентомологія: назви основних шкідників лісових насаджень / С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, В.Л. Мєшкова та ін. – Житомир: Видавництво Рута, 2023. 136 с.
Сільськогосподарська ентомологія в агрономії: назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, І.В. Забродіна та ін. – Житомир: Видавництво Рута, 2023. 156 с.
Бджолина та джмелина книга, або дивовижні історії їхнього життя / М. Філатов, І. Леженіна, О. Зозуля. Київ: ТОВ «Сингента», 2023. 50 с.
Засоби захисту рослин від шкідливих організмів: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, В.М. Кабанець та ін. Житомир: Видавництво Рута, 2023. 428 с.
Патологія насіння сільськогосподарських культур: навч. посіб. / Л.В. Жукова, С.В. Станкевич, В.П. Туренко та ін. Житомир: Видавництво «Рута», 2023. 292 с.
Сучасні пестициди і технічні засоби їх застосування: навч. посіб. / В.П. Туренко, М.О. Білик С.В. Станкевич,  І.В. Забродіна. Житомир: Видавництво «Рута», 2023. 564 с.
Методи виявлення, збору та зберігання комах: навч. посіб. / С.В. Станкевич, С.В. Горновська. Житомир: Видавництво «Рута». 140 с.
Гербіциди і десиканти та технічні засоби їх застосування: навч. посіб. / С.В. Станкевич, М.М. Назаренко, В.М. Положенець та ін. Житомир: Видавництво «Рута», 2022. 188 с.
Інсекто-акарициди та технічні засоби їх застосування: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, В.М. Кабанець та ін. – Житомир: ПП Рута, 2022. – 208 с.
Білик М.О. Біологічний захист рослин від шкідливих організмів / М.О. Білик. – Харків: Майдан, 2022. – 356 с.
Станкевич С.В. Шкідники олійних капустяних культур України: навч. посібник / С. В. Станкевич. – Житомир: Видавництво «Рута», 2022. – 242 с.
Моніторинг хвороб сільськогосподарських культур: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немерицька, І.А. Журавська. – Житомир: Видавництво «Рута», 2022. – 304 с.
Інтегрований захист цукрових буряків від хвороб, шкідників і бур’янів навч. посіб. / В.М. Положенець, М.В. Роїк, С.В. Станкевич, Л.В. Немерицька, І.А. Журавська. – Житомир: Видавництво «Рута», 2022. – 372 с.
Біологічні препарати для захисту рослин і технічні засоби їх застосування: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немерицька та ін. – Житомир: Видавництво «Рута», 2022. – 212 с.
Фунгіциди і технічні засоби їх застосування: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немерицька та ін. – Житомир: Видавництво «Рута”, 2022. – 216 с.
Карантинні фітонематоди: навч. посіб. / С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немирицька, М.Ю. Станкевич. – Житомир: Видавництво «Рута», 2022. – 96 с.
Паразитичні карантинні бур’яни: навч. посіб. / С. В. Станкевич, І. П. Леженіна, І. В. Забродіна; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. 68 с.
Регульовані некарантинні щкідливі організми: навч. посіб. / С. В. Станкевич, І. П. Леженіна, І. В. Забродіна; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022 75 с.
Карантинні організми, обмежено поширені в Україні: навч. посіб. / С. В. Станкевич, І. П. Леженіна, І. В. Забродіна; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. 140 с.
Екологічна безпека і контроль: навч. посіб. / С.В. Станкевич, Л.В. Головань, М.Ю. Станкевич; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків:  Видавництво Іванченка І.С., 2022. – 133 с.
Новітній асортимент засобів захисту рослин від шкідливих організмів: навч. посіб. / В.П. Туренко, М.О. Білик, В.І. Мартиненко та ін. – Харків: Майдан, 2021. – 356 с.
Теорія і технологія прогнозування і прийняття рішень у захисті і карантині рослин: навч. посіб. / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна, М.О. Білик та ін. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 269 с.
Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: навч. посіб. / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – 512 с.
Карантинні організми (з основами експертизи підкарантинних матеріалів): навч. посіб. / С.В. Станкевич, І.П. Леженіна, І.В. Забродіна, Л.В. Жукова; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. 459 с.
Станкевич С. В. Техноекологія: навч. посіб. / С. В. Станкевич, Л.В. Головань; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2020. 338 с.
Станкевич С.В., Головань Л.В., Білецький Є.М., Тітова А.Є., Меленті В.О. Утилізація та рекуперація відходів: навч. посіб. Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2020. 134 с.
Станкевич С.В. Моніторинг шкідників і хвороб сільськогосподарських культур: навч. посібник / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна, Ю.В. Васильєва, В.П. Туренко, А.В. Кулєшов, М.О. Білик. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 624 с.
Туренко В.П. Агрофармакологія: підручник / В.П. Туренко, М.О. Білик, В.І. Мартиненко, за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В.П. Туренка, канд. біол. наук., доц. М.О. Білика; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Вид. 2-ге, допов. – Харків: Майдан, 2020. – 399 с.
Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від хвороб: навч. посіб. / В.П. Туренко, М.О. Білик, А.В. Кулєшов та ін., за ред. д-ра с.-г. наук, проф. В.П. Туренка, канд. біол. наук., доц. М.О. Білика; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Вид. 2-ге, допов. – Харків: Майдан, 2019. – 330 с.
Сіроус Л.Я., Васильєва Ю.В. Навчальна практика за ентомології: навч.-метод. посіб. Харків: ХНАУ, 2019. 124 с.
Мринський І.М., Урсал В.В., Забродіна І.В., Романов О.В., Воєводін В.В. Шкідники плодових культур. Київ: ТОВ Інтерконтиненталь, 2019. 728 с.
Сільськогосподарська ентомологія: Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень. Вид. 4-е, перероб. і допов. / Г.В. Байдик, М.Д. Євтушенко, І.В. Забродіна, І.П. Леженіна, Л.Я. Сіроус, С.В. Станкевич, Л.В. Герман. Харків: ФОП Бровін О.В., 2018. 152 с.
Білик М.О. Патологія комах-фітофагів: навч. посібник / М.О. Білик, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. – 185 с.
Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи підкарантинних матеріалів: навч. посібник / С. В. Станкевич – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017. – 255 с.
Прогноз фітосанітарного розвитку і поширення шкідливих організмів на території Харківської області та рекомендації щодо боротьби з ними у 2017 році. – Х., 2017. – 115 с.
Сільськогосподарська ентомологія: Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, І.В. Забродіна, І.П. Леженіна, Л.Я. Сіроус, С.В. Станкевич, Л.В. Герман. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. –196 с.
Кулєшов А.В. Практикум з моніторингу шкідників сільськогосподарських культур / А.В. Кулєшов, М.О. Білик, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 206 с.
Станкевич С.В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур: навч. посібник / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. – 216 с.
Лісова ентомологія: Назви основних шкідників лісових насаджень / Г.В. Байдик, М.Д. Євтушенко, І.В. Забродіна, І.П. Леженіна, Л.Я. Сіроус, С.В. Станкевич, Л.В. Герман. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. –142 с.
Сільськогосподарська ентомологія: Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, І.В. Забродіна, І.П. Леженіна, Л.Я. Сіроус, С.В. Станкевич, Л.В. Герман. – Вид. 3-є, перероб. і доп. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2016. –144 с.
Прогноз фітосанітарного розвитку і поширення шкідливих організмів на території Харківської області та рекомендації щодо боротьби з ними у 2016 році. – Х., 2016. – 114 с.
Патогенез хвороб рослин: навч. посіб. / В.М. Положенець, Ф.М. Марютін, Л.В. Немерицька та ін. – Житомир: Вид. ПП «Рута», 2015. – 216 с.
Станкевич С.В. Управління чисельністю комах-фітофагів: навч. посібник / С.В. Станкевич. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2015. – 178 с.
Бондарєва Л.М. Родентологія: навч. посіб. / Л.М. Бондарева, І.П. Леженіна, С.В. Лапа, Ю.В. Васильєва. – К. : Агроосвіта, 2015. – 292 с.
Прогноз фітосанітарного стану агроценозів, розповсюдження карантинних організмів на території Харківської області та рекомендації щодо захисту і карантину рослин у 2015 році. – Х.: ТОВ «ПЛАНЕТА-ПРІНТ», 2015. – 113 с.
Пестициди і технічні засоби їх застосування / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін, В. М. Жеребко та ін. / за ред. М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — X.: Майдан, 2015. — 480 с.
Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Харківської області та рекомендації щодо захисту рослин у 2014 році. – Х.: ФОП Малахін О. О., 2014. – 113 с.
Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології: навч. посібник / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін, О. Ф. Марютін, І. В. Забродіна / за ред. М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Х.: Майдан, 2013. – 370 с.
Леженіна І. П. Практикум з родентології / І. П. Леженіна, Ю. В. Васильєва, Г. І. Шаруда. – Х.: ХНАУ, 2013. – 101 с.
Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Харківської області та рекомендації щодо захисту рослин у 2013 році. – Х.: ФОП Малахін О. О., 2013. – 113 с.
Білик М.О. Масове розведення паразитичних і хижих членистоногих: навч. посіб. – Харків: Майдан, 2012. – 304 с.
Кулєшов А.В., Білик М.О., Довгань С.В. Фітосанітарний моніторинг і прогноз. 2-е вид., перероб. і доп.: навч. посіб. – Харків: Еспада, 2011. – 608 с.
Тертишний О.С. Атлас свійських тварин, їх предків та тварин у зоокультурі / О.С. Тертишний, О.Я. Григор’єв. – X.: Еспада, 2012. – 83 с.
Практикум із сільськогосподарської ентомології: навч. посібник / за ред. Б. М. Літвінова. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 301 с.
Кулєшов А.В., Білик М.О. Фітосанітарний моніторинг і прогноз: навч. посіб. – Харків: Еспада, 2008. – 512 с.
Марютін Ф.М., Пантєлєєв В.К., Білик М.О. Фітопатологія: навч. посіб. / За ред. проф. Ф.М. Марютіна. – Харків: Еспада, 2008. – 532 с.
Литвинов Б. М. Шкідники лісових насаджень: навч. посіб. / Б. М. Литвинов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Вид. 2-ге, випр. і доп. – Х., 2008. – 188 с.
Литвинов Б. М. та ін. Шкідники лісових насаджень: навч. посібник / Б. М. Литвинов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2005. – 156 с.
Технологічні карти і витрати на вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України / Ю. В. Будьонний, М. Д. Євтушенко, В. Ф. Пащенко та ін.  – Х.: ХНАУ 2005. – 493 с.
Технологічні карти і витрати на вирощування зернових культур в умовах Східного регіону / Ю. В. Будьонний, М. Д. Євтушенко, В. Ф. Пащенко та ін. – Х., 2005. – 312 с.
Сільськогосподарська ентомологія: підручник / за ред. Б. М. Литвинова, М. Д. Євтушенка. – К.: Вища освіта, 2005. – 511 с.
Білик М. О. Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб і бур’янів: навч. посібник / М. О. Білик, М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін. – Х.: Еспада, 2005. – 672 с.
Євтушенко М. Д. Фітофармакологія: підручник / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін, В. П. Туренко та ін.; за ред. професорів М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. – К.: Вища освіта, 2004. – 432 с.
Євтушенко М. Д. Імунітет рослин: навч. посібник / М. Д. Євтушенко, М. П. Лісовий, В. К. Пантєлєєв та ін. — К.: Колобіг, 2004. — 304 с.
Євтушенко М. Д. Захист овочевих культур від хвороб і шкідників у закритому ґрунті / М. Д. Євтушенко, М. О. Білик, Ф. М. Марютін. – Х.: Еспада, 2003. – 464 с.
Пестициди і технічні засоби їх застосування / М.Д. Євтушенко, Ф.М. Марютін, І. І. Сушко та ін.; за ред. М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. – Х.: ХДАУ, 2001. – 348 с.
Фітофармакологічний довідник / М. О. Білик, М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін та ін.; за ред. М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. Вид. 2-ге, випр. і доп. – Х.: ХДАУ, 2000. – 517 с.
Шкідники багаторічних насаджень: практикум / М. Б. Рубан, Я. М. Гадзало, М. Д. Євтушенко та ін.; за ред. М. Б. Рубана. – К.: Урожай, 1999. – 272 с.
Термінологічний словник-довідник з ентомології, фітопатології, фітофармакології / М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін. – Х.: ХДАУ, 1998. – 201 с.
Фітофармакологічний довідник / М. О. Білик, М. Д. Євтушенко, Ф. М. Марютін та ін.; за ред. М. Д. Євтушенка, Ф. М. Марютіна. – Х.: ХДАУ, 1997. – 390 с.
Сельскохозяйственная энтомология: учеб. пособие / Е. Н. Белецкий, Г. В. Байдык, Н. Д. Евтушенко и др.; под ред. Б. М. Литвинова – Х.: ХДАУ, 1997. – 205 с.
Справочник по защите растений / [Б. М. Литвинов, В. И. Опаренко, В. К. Пантелеев, и др.; под. ред. Б. М. Литвинова] – Х.: Прапор, 1989. – 240 с.

Методичні видання

КАТАЛОГ методичних видань кафедри

 1. Термінологічний словник з фітовірусології / укладачі: Л. В. Жукова, С. В. Станкевич; ДБТУ. Харків, 2024. 58 с.
 2. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики судентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Л.Я. Сіроус, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич. Житомир: ПП Рута, 2023. 48 с.
 3. Жукова Л. В., Батова О. М. Патологія насіння сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 38 с.
 4. Жукова Л. В. Патогенність збудників хвороб рослин в агроценозах. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо–наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 38 с.
 5. Жукова Л. В. Мікологічні та фітопатологічні методи експериментальних досліджень. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 39 с.
 6. Жукова Л. В. Імунітет рослин. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 38 с.
 7. Жукова Л. В. Імунітет рослин і селекція на стійкість проти хвороб та шкідників. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія». Харків: ДБТУ, 2023. 39 с.
 8. Жукова Л. В. Екологія патогенів сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 36 с.
 9. Жукова Л. В. Бактеріальні хвороби сільськогосподарських культур. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо–наукового) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ДБТУ, 2023. 34 с.
 10. Термінологічний словник з фітопатології / С.В. Станкевич, Л.В. Жукова, В.В. Горяінова, О.М. Батова. Житомир: Видавництво «Рута», 2022. 60 с.
 11. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / О.В. Романов, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна, В.П. Туренко. Xарків: ДБТУ, 2022. 56 с.
 12. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / О.В. Романов, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна, В.П. Туренко. Xарків: ДБТУ, 2022. 48 с.
 13. Термінологічний словник-довідник з техноекологї та урбоекології / С.В. Станкевич, Л.В. Головань. Харків: ХНАУ., 2022. – 135 с.
 14. Урбоекологія. Термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»/ С.В. Станкевич, Л.В. Головань. – Харків: ХНАУ, 2022. – 133 с.
 15. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Харк. нац. аграр. ун-т. – Xарків: ХНАУ, 2021. – 52 с.
 16. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Харк. нац. аграр. ун-т. – Xарків: ХНАУ, 2021. – 49 с.
 17. Карантинні шкідливі організми з основами експертизи підкарантинних матеріалів. Тестові завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”. Харків: ХНАУ, 2021. 142 с.
 18. Ентомологія. Методичні рекомендації до проведення навчальної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» / М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, Л.Я. Сіроус, С.В. Станкевич. – Харків: ХНАУ, 2021. – 42 с.
 19. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Термінологічний словник». Харків: ХНАУ, 2020. 23 с.
 20. Станкевич С.В., Головань Л.В., Білецький Є.М., Меленті В.О. Техноекологія. Термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Харків: ХНАУ, 2020. 69 с.
 21. Станкевич С.В., Забродіна І.В. Економічні пороги шкідливості основних шкідників сільськогосподарських культур. Харків: ХНАУ, 2020. 25 с.
 22. Станкевич С.В., Забродіна І.В. Зовнішній і внутрішній карантин рослин. Рекомендації до вивчення дисципліни. Харків: ХНАУ, 2020. 39 с.
 23. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні рекомендації до вивчення змістового модуля «фітогельмінтологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 19 с.
 24. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні рекомендації до вивчення змістового модуля «гербологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 37 с.
 25. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні рекомендації до вивчення змістового модуля  «методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 26 с.
 26. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «вірусологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 18 с.
 27. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «бактеріологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 35 с.
 28. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні рекомендації до вивчення змістового модуля «мікологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 24 с.
 29. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні рекомендації до вивчення змістового модуля «ентомологічна експертиза» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 20 с.
 30. Станкевич С.В., Забродіна І.В., Ющук Д.Д. Карантин рослин лісових культур. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2020. 17 с.
 31. Станкевич С.В. Управління чисельністю комах-фітофагів. Тестові завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”. – Харків: ХНАУ, 2020. – 23 с.
 32. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Тестові завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”. Харків: ХНАУ, 2020. 25 с.
 33. Станкевич С.В. Карантинні шкідливі організми. Тестові завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 202 “Захист і карантин рослин” та 101 “Екологія”. Харків: ХНАУ, 2020. 121 с.
 34. Станкевич С.В. Географія карантинних організмів. Тестові завдання для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”. Харків: ХНАУ, 2020. 39 с.
 35. Станкевич С.В. Назви карантинних шкідливих організмів. Харків: ХНАУ, 2020. 16 с.
 36. Карантинні шкідливі організми: метод. вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / уклад. С. В. Станкевич, І. П. Леженіна, М. О. Філатов, Д. Д. Ющук. Харків: ХНАУ, 2019. 33 с.
 37. Сіроус Л.Я. Загальна ентомологія. Тестові завдання для підготовки фахівців ОС «бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин». Харків: ХНАУ, 2018. 42 с.
 38. Нематоди. Робочий зошит до виконання лабораторно-практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Ю.В. Васильєва Ю.В., І.П. Леженіна. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018. 76 с.
 39. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт здобувачами другого (магістерського) рівня спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / Є.М. Білецький, М.О. Білик, М.Д. Євтушенко, І.В. Забродіна, І.П. Леженіна, С.В. Станкевич, В.П. Туренко. – Xарків: ХНАУ, 2017. – 66 с.
 40. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю факультету захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 14–15 вересня 2017 р. – Харків: ХНАУ, 2017. – 127 с.
 41. Факультет захисту рослин. До 85-річчя з дня заснування факультету / І.В. Забродіна, С.В. Станкевич, М.Л. Євтушенко та ін. – Х.: ХНАУ, 2017. – 59 с.
 42. Станкевич С.В. Методи огляду та експертизи обєктів регулювання. Тестові завдання для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2017. – 28 с.
 43. Станкевич С.В. Географія карантинних організмів. Тестові завдання для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2017. – 28 с.
 44. Економічні пороги шкідливості основних шкідників сільськогосподарських культур / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ХНАУ, 2016. – 24 с.
 45. Карантинні шкідливі організми. Тестові завдання для підготовки фахівців ос «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 115 с.
 46. Управління чисельністю комах-фітофагів. Тестові завдання для підготовки фахівців ос «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 23 с.
 47. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «гербологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 37 с.
 48. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «фітогельмінтологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 19 с.
 49. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «вірусологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 18 с.
 50. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «бактеріологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 35 с.
 51. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «мікологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 24 с.
 52. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «ентомологічна експертиза» для підготовки фахівців ОС «магістр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 20 с.
 53. Методи огляду та експертизи об’єктів регулювання. Методичні вказівки до вивчення змістового модуля «Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи» для підготовки фахівців ОС «магістр»  спеціальності 202 «Захист і карантин рослин / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 26 с.
 54. Зовнішній і внутрішній карантин рослин. Рекомендації до вивчення дисципліни / С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ХНАУ, 2016. – 38 с.
 55. Карантин рослин лісових культур. Рекомендації до вивчення дисципліни / Є.М. Білецький, С.В. Станкевич, І.В. Забродіна. – Х.: ХНАУ, 2016. – 16 с.
 56. Назви карантинних шкідливих організмів / С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 18 с.
 57. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт. Спеціальність 8.09010502 – «Карантин рослин» Освітній рівень «Магістр» / Є. М. Білецький, В. П. Туренко, І. В. Забродіна, С. В. Станкевич, І. П. Леженіна, М. О. Білик. – Х.: ХНАУ, 2016. – 44 с.
 58. Факультет захисту рослин. До 200-річчя з дня заснування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва / В.К. Пузік, І.В. Забродіна, С.В. Станкевич та ін. – Х.: ХНАУ, 2016. – 50 с.
 59. Методичні рекомендації куратору студентської академічної групи / уклад. Ю. М. Гаврилюк, І. В. Забродіна, С. В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 67 с.
 60. Правила поведінки та поради для студентів / уклад. Ю. М. Гаврилюк, І. В. Забродіна, С. В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 35 с.
 61. Виробнича практика: програма та метод. вказівки для студ. ОС «Магістр» напр. 202 – «Захист і карантин рослин» / В.П. Туренко, М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, І.В. Забродіна, А.В. Кулєшов, Н.Я. Плєтнікова, Л.Я. Сіроус, М.О. Білик, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 94 с.
 62. Виробнича практика: програма та метод. вказівки для студ. ОС «Бакалавр» напр. 202 – «Захист і карантин рослин» / В.П. Туренко, М.Д. Євтушенко, Г.В. Байдик, І.В. Забродіна, А.В. Кулєшов, Н.Я. Плєтнікова, Л.Я. Сіроус, М.О. Білик, С.В. Станкевич. – Х.: ХНАУ, 2016. – 91 с.
 63. Туренко В.П., Мартиненко В.І. Агрофармакологія. Методичні вказівки для самостійної роботи та аудиторного тестування студентів галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки 6.090101 – «Агрономія». Харків: ХНАУ, 2015. 44 с.
 64. Карантинні шкідливі організми: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОС «Магістр» галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство” Спеціальності 202 – “Захист і карантин рослин” / уклад. С. В. Станкевич, І. П. Леженіна – Х.: ХНАУ, 2015. – 29 с.
 65. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт. Спеціальність 8.09010501 – «Захист рослин». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» / уклад. Є. М. Білецький, В. П. Туренко, І. В. Забродіна та ін. – Х.: ХНАУ, 2015. – 42 с.
 66. Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту бакалаврських робіт. Напрям підготовки 6.090105 – «Захист рослин». Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» / уклад. Є. М. Білецький, В. П. Туренко, І. В. Забродіна та ін. – Х.: ХНАУ, 2014. – 38 с.
 67. Сільськогосподарська ентомологія: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.090105 – «Захист рослин» / уклад. Є. М. Білецький, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін. – Х.: ХНАУ, 2014. – 28 с.
 68. Технологічна практика: програма та метод. вказівки для студ. ОКР «Бакалавр» спец. 6.090105 – «Захист рослин» / А. В. Кулєшов, Л. Я. Сіроус. – Х.: ХНАУ, 2014. – 56 с.
 69. Туренко В.П., Мартиненко В.І. Фітофармакологія. Методичні вказівки до курсової роботи. Галузь знань 0901 «Сільське господарство і лісництво». Напрям підготовки 6.090105 «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2013. 28 с.
 70. Тесля Т.О., Батова О.М. Загальна фітопатологія. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів галузі знань 0901 «Сільське господарство і лісництво», напрям підготовки 6.090105 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2012. 24 с.
 71. Туренко В.П., Кулєшов А.В., Яровий Г.І. Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів зі спеціальності 7.130104 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2012. 24 с.
 72. Кулєшов А.В., Плєтнікова Н.Я. Фітосанітарний моніторинг. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності 7.130104 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2012. 28 с.
 73. Сільськогосподарська ентомологія: тестові завдання для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму 6.090105 – «Захист рослин» / уклад. Є. М. Білецький, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін.; за ред. проф. М. Д. Євтушенка. – Х.: ХНАУ, 2012. – 103 с.
 74. Сільськогосподарська ентомологія: метод. вказівки до виконання курсової роботи для студентів ОКР «Бакалавр» напряму 6.090105 – «Захист рослин» / уклад. Є. М. Білецький, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін. – Х.: ХНАУ, 2012. – 26 с.
 75. Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту дипломних робіт ОКР «Спеціаліст» з напряму підготовки 07.130104 — «Захист рослин» / уклад. Є. М. Білецький, В. П. Туренко, М. О. Білик, Г. В, Малина. – Х.: ХНАУ, 2010. – 44 с.
 76. Технологічна практика: програма та методичні вказівки для студентів ОКР «Бакалавр» спеціальність 7.130105 – «Захист рослин» / розроб. А. В. Кулєшов, Л. Я. Сіроус, С. В. Чоні. – Х.: ХНАУ, 2010. – 50 с.
 77. Сільськогосподарська ентомологія. Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / Б. М. Литвинов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Вид. 2-ге, випр. і доп. – Х., 2010. – 126 с.
 78. Марютін Ф.М., Малина Г.В. Тлумачний словник основних фітопатологічних термінів. Харків: ХНАУ, 2009. 34 с.
 79. Сільськогосподарська ентомологія. Назви основних шкідників сільськогосподарських культур і лісових насаджень / Б. М. Литвинов, М. Д. Євтушенко, Г. В. Байдик та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва – Харків., 2007. – 77 с.
 80. Кулєшов А.В., Плєтнікова Н.Я. Фітосанітарний моніторинг. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності 7.130104 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2005. 22 с.
 81. Загальна ентомологія: метод. вказівки до курсової роботи для студ. ф-ту захисту рослин / уклад. Б. М. Литвинов, Є. М. Білецький, О. В. Захаренко та ін. – Х.: ХДАУ, 2004. – 30 с.
 82. Шаруда Г. І., Лукянченко А. П., Леженіна І. П. Прикладна зоологія. Гризуни, шкідливі у сільському господарстві. Навч.-метод. посіб. до виконання лабораторно-практичних занять. Для студентів факультету захисту рослин. Харків, 2004. – 28 с.
 83. Туренко В.П., Мартиненко В.І., Тесля Т.О. Фітофармакологія. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів зі спеціальності 7.130104 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2003. 20 с.
 84. Марютін Ф.М., Красиловець Ю.Г., Кулєшов А.В., Тесля Т.О., Яровий Г.І. Інтегрований захист рослин. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів зі спеціальності 7.130104 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2003. 20 с.
 85. Білик М.О. Біологічний захист рослин. Методичні вказівки до курсової роботи для студентів факультету захисту рослин зі спеціальності 7.130105 – «Захист рослин». Харків: ХНАУ, 2002. 16 с.
 86. Загальна ентомологія: метод. вказівки до курсової роботи для студ. ф-ту захисту рослин / уклад. Б. М. Литвинов, Є. М. Білецький, О. В. Захаренко та ін. – Х.: ХДАУ, 1999. – 30 с.