Спеціальність 275. Рівень вищої освіти “бакалавр”

275.3 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

ОПП та Навчальні планиРецензії на ОППОбговорення ОП із здобувачамиРобочі навчальні планиДоговори про співпрацюЄДКІ за спеціальністюАнкетуванняСтейкхолдериПерелік компонент освітньо-професійної програми
Сисенко Ігор Іванович, к.т.н., генеральний директор приватного акціонерного підприємства «Зміївська овочева фабрика» м. Зміїв Харківської області, Україна
Leonid Kryvenko, Director АLC “ATP 16363”. Kharkiv, Ukraine
Ларін Федор Митрофанович, Директор ТОВ «АГРО-НОВА», м. Золочів, Харківської області, Україна
1. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1 ОКБП 1. Історія української державності
2 ОКБП 2. Вища математика
3 ОКБП 3. Іноземна мова
4 ОКБП 4. Основи професійної діяльності та загальний курс транспорту
5 ОКБП 5. Інформаційні технології та комунікації зав’язків
6 ОКБП 6. Українська мова за професійним спрямуванням
7 ОКБП 7. Філософія
8 ОКБП 8. Фізика
9 ОКБП 9. Правознавство
10 ОКБП 10. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
11 ОКБП 11 Транспорт та ресурсозберігаючі технології
12 ОКБП 12 Основи теорій систем і управління
13 ОКБП 13. Основи управління проектами на транспорті
14 ОКБП 14. Автономна та командна робота в сфері транспорту
15 ОКБП 15. Проведення досліджень транспортних систем і основи статистики
16 ОКБП 16. Фізичне виховання
17 ОКБП 17. Іноземна мова ділового спілкування
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
1 ОКППП 1 Система “Водій-машина-біосередовище”
2 ОКППП 2 Основи логістики в транспортній галузі
3 ОКППП 3. Транспортна географія
4 ОКППП 4. Оперативне управління рухом транспортних потоків
5 ОКППП 5. Дослідження операцій і проектування транспортних систем
6 ОКППП 6. Основи теорій транспортних процесів і систем
7 ОКППП 7. Ергономіка на транспорті
8 ОКППП 8. Організація та управління перевезеннями вантажів
9 ОКППП 9. Організація та управління навантажувально-розвантажувальними роботами
10 ОКППП 10. Оцінка та забезпечення безпеки транспортної діяльності
11 ОКППП 11. Організація та управління перевезеннями пасажирів
12 ОКППП 12. Організація міжнародних перевезень і митний контроль
13 ОКППП 13. Взаємодія видів транспорту
14 ОКППП 14. Організація транспортно-експедиторського обслуговування
Наскрізна програма практичного навчання:
15 ОКППП 15. Навчальна практика
16 ОКППП 16. Виробнича (технологічна) практика
17 ОКППП 17. Виробнича практика
18 ОКППП 18. Передатестаційна практика
19 ОКППП 19. ЄДКІ
20 ОКППП 20. Кваліфікаційна робота
3. ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Управління операційними системами на транспорті
2 Економіка транспортного комплексу
3 Логістичне забезпечення використання паливо-мастильних
4 Організація та безпека дорожнього руху
5 Основи економіки транспорту
6 Професійна термінологія на транспорті
7 Транспортні підприємства України
8 Транспортно-складська логістика
9 Управління перевезеннями на основі програмних продуктів
10 Оцінка складових організації перевезень