Освітньо-професійні програмиРецензії на ОППРезультати опитуванняНавчальні планиСтейкхолдериДоговори із стейкхолдерамиВибіркові освітні компонентиОбов’язкові освітні компонентиНауково-професійні здобутки викладачівНавчально-наукові досягнення здобувачівСертифікати здобувачів
Організація і реалізація ОПП «Соціологія» здійснюється у тісній взаємодії зі стейкхолдерами

І. Експерти галузі та професіонали-практики:

 1. Доктор соціологічних наук, президент ГО “Євроклуб”, професор, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, Дікова-Фаворська О.М. (систематично бере участь у обговоренні ОП на засіданнях кафедри, вносить пропозиції щодо удосконалення змісту і структури ОП, є рецензентом ОП);
 2. Доктор соц. наук, професор кафедри соціології та управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Бірюкова М.В. (систематично бере участь у обговоренні ОП на засіданнях кафедри, вносить пропозиції щодо удосконалення змісту і структури ОП, є рецензентом ОП);
 3. Кандидат соціологічних наук, керівник Навчальної лабораторії освітніх та соціологічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лапіна В.В. (є керівником навчальної та виробничої практики від підприємства, проводить окремі навчальні заняття на ОП як викладач-практик, систематично бере участь у обговоренні ОП на засіданнях кафедри, вносить пропозиції щодо удосконалення змісту і структури ОП, є рецензентом ОП).

ІІ. Організації та підприємства:

 1. Громадська організація «ІН-СОЦІУМ» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів);
 2. Навчальні лабораторії освітніх та соціологічних досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, у якості бази для підвищення кваліфікації НПП кафедри);
 3. Харківська автобаза №2 (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики; є замовником консультативних послуг випускової кафедри (проф. Нечітайло І.С., доц. Борюшкіна Н.В. протягом 2019-2021 рр. надавали консультації с питань управління персоналом організації та взаємодії з клієнтами);
 4. Харківська спеціалізована школа № 80 Харківської обласної ради (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, співпрацює з випусковою кафедрою як замовник соціологічних досліджень з питань якості навчального процесу, соціометричних вимірювань в учнівських колективах тощо, в тому числі із залученням здобувачів ОП до процедур збору аналізу даних);
 5. Приватне акціонерне товариство «Завод Південькабель» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики; співпрацює з випусковою кафедрою як замовник соціологічних досліджень з питань управління персоналом організації);
 6. Департамент агропромислового розвитку Харківської області державної адміністрації (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики для здобувачів ОП);
 7. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрістар» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики для здобувачів ОП);
 8. Товариство з обмеженою відповідальністю «Слобожанська промислова компанія» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики для здобувачів ОП);
 9. Харківська обласна організація роботодавців у сфері агропромислового комплексу (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики для здобувачів ОП).
 10. Кафедра ЮНЕСКО “Філософія людського спілкування” та соціально-гуманітарних дисциплін (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів);
 11. Центр забезпечення якості освіти ДБТУ (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів);
 12. Громадська організація «Українська асоціація суспільствознавців та педагогів» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів);
 13. Громадська організація «Науково-дослідний інститут українознавства та козацтва» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів);
 14. Громадська організація «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти» (виступає у якості бази навчальної і виробничої практики, а також у якості партнера ОП і випускової кафедри з організації та проведення соціологічних досліджень, в тому числі із залученням здобувачів).
№ з/п Назва освітнього компонента Семестр Кредити Форма контролю
1 Інженерна логіка 1 3 залік
2 Психологія впливу та успіху 1 3 залік
3 Правознавство 1 3 залік
4 Основи менеджменту 1 3 залік
5 Іміджелогія 1 3 залік
6 Всесвітня спадщина ЮНЕСКО 2 3 залік
7 Міжетничні комунікації 2 3 залік
8 Психологія 2 3 залік
9 Самоменеджмент 2 3 залік
10 Європейський механізм захисту прав 2 3 залік
11 Гендерна соціологія 3 3 залік
12 Соціологія моралі 3 3 залік
13 Соціальна мобільність в сучасному суспільстві 3 3 залік
14 Соціологія громадської думки 3 3 залік
15 Етносоціологія 3 3 залік
16 Соціологічні дослідження соціальних проблем 4 3 залік
17 Соціологія релігії та релігійних процесів 4 3 залік
18 Соціологія молоді 4 3 залік
19 Основи соціального партнерства 4 3 залік
20 Соціологія права 4 3 залік
21 Соціологія постмодерну 5 3 залік
22 Соціологія девіантної поведінки 5 3 залік
23 Соціологія злочинності 5 3 залік
24 Соціологія масових комунікацій 5 3 залік
25 Соціометрія 5 3 залік
26 Політичний менеджмент 6 3 залік
27 Соціологія реклами 6 3 залік
28 Соціологія конфлікту 6 3 залік
29 Соціологія Інтернету 6 3 залік
30 Програмування соціологічних досліджень 6 3 залік
31 Методи організаційної діагностики 7 3 залік
32 Соціологія соціальних змін 7 3 залік
33 Організаційна поведінка та взаємодія 7 3 залік
34 Організаційна поведінка та взаємодія 7 3 залік
35 Міждисциплінарні дослідження 7 3 залік
36 Захист прав людини: соціологічний аспект 8 3 залік
37 Управлінське консультування 8 3 залік
38 Громадянське суспільство: соціологічний аспект 8 3 залік
39 Соціологія територіальних громад 8 3 залік
40 Соціологія маргінальності 8 3 залік
 1. Демографія
 2. Іноземна мова
 3. Інформаційні технології в соціології
 4. Історія української державності
 5. Основи соціального менеджменту
 6. Соціальна статистика
 7. Теорія ймовірностей та математична статистика
 8. Трудове та підприємницьке право
 9. Українська мова
 10. Філософія
 11. Вступ до фаху
 12. Загальна соціологія
 13. Історія соціології
 14. Історія соціології в Україні
 15. Методи аналізу соціологічних даних
 16. Методи збору соціологічних даних
 17. Методологія соціологічного дослідження
 18. Оціночні дослідження в соціальній сфері
 19. Практикум з методів комп’ютерної обробки соціологічних даних
 20. Соціальна безпека та соціальний захист
 21. Соціальна структура суспільства
 22. Соціальна та гуманітарна політика: соціологічний аспект
 23. Соціально-політичні студії
 24. Соціологія глобалізації
 25. Соціологія економіки
 26. Соціологія культури та дозвілля
 27. Соціологія організацій
 28. Соціологія освіти
 29. Соціологія політики
 30. Соціологія праці та зайнятості
 31. Соціологія сім’ї та особистості
 32. Соціологія соціальної роботи
 33. Соціологія управління
 34. Суспільство ризику
 35. Сучасні соціологічні теорії

Демографія. Курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
Демографія. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня