Спеціальність 015 «Професійна освіта». РВО «бакалавр»

(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
Освітньо-професійні програмиГарант освітньо-професійної програмиГрупа забезпеченняНавчальні планиРецензії-відгуки на ОППРезультати анкетуванняСтейкхолдериДоговори про співробітництвоПерелік освітніх компонент ОПП 2023Перелік освітніх компонент ОПП 2020
Новікова Вікторія Євгеніївна доцент кафедри хімії, біохімії, мікробіології та гігієни харчування ДБТУ

 

Гарант освітньої програми

Новікова Вікторія Євгеніївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Пономарьова Марина Сергіївна Доцент кафедри ЮНЕСКО «філософія людського спілкування та соціально-гуманітарних дисциплін» ДБТУ

Пономарьова Марина Сергіївна
кандидат економічних наук, доцент

Золотарьова Світлана Анатоліївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Нагаєв Віктор Михайлович
доктор педагогічних наук, професор

Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
015 «Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)»
галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка спеціальність 015 «Професійна освіта» Державного біотехнологічного університету

Організація і реалізація ОПП «Професійна освіта» здійснюється у тісній взаємодії зі стейкхолдерами, які виступають у якості бази педагогічної, навчальної та виробничої практик, а також у якості партнера ОП з організації та проведення досліджень з фаху, в тому числі із залученням здобувачів; у якості бази для підвищення кваліфікації НПП кафедри. 

 • Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 • Уманьський національний університет садівництва
 • ВП НУБіП України “Бережанський агротехнічний інститут”
 • Красноградський аграрно-технічний фаховий коледж імені Ф.Я. Тимошенка
 • Липковатівський аграрний фаховий коледж
 • Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж
 • Центр професійного розвитку педагогічних працівників Біловодської селищної ради
 • Менський опорний заклад загальної середньої освіти I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка Менської міської ради
 • Комунальний заклад «Харківський ліцей № 157 Харківської міської ради»
 • Комунальний заклад «Зідьківський ліцей ім. Г.І. Ковтуна»
 • Комунальний заклад Роганський академічний ліцей
 • Комунальний заклад «Кам’яноярузький ліцей»
 • Комунальний заклад «Роганський ліцей Роганської селищної ради Харківського району Харківської області»
 • Комунальний заклад «Чугуївський ліцей № 5 Чугуївської міської ради»
 • Комунальний заклад «Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка Харківської обласної ради»
 • Овруцький професійний ліцей
 • ФОП Остапенко
 • Фермерське господарство «Агрослобода»
 • Приватне підприємство «Слободівка АГРО ПЛЮС»
 • Гуманітарний відділ Криворізької сільської ради
 • Роганська селищна військова адміністрація Харківської області
 • Філія «Кросс-п/ф «Зоря» Приватне акціонерне товариство «Агрохолдинг Авангард»
Код
н/д
Компоненти освітньої програми Кредити Форма контролю
1. Обов’язкові компоненти
ОК1 Історія державності та культури України 3 залік
ОК2 Філософія 3 залік
ОК3 Іноземна мова 8 залік, екзамен
ОК4 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 залік
ОК5 Правознавство 3 екзамен
ОК6 Вступ до спеціальності 4 екзамен
ОК7 Організація сільськогосподарського виробництва 3 екзамен
ОК8 Цифрова дидактика 3 залік
ОК9 Загальна педагогіка 4 екзамен
ОК10 Екологічна освіта і виховання 3 екзамен
ОК11 Адміністративний менеджмент 3 залік
ОК12 Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва 3 залік
ОК13 Основи управління якістю та безпечністю харчових продуктів 3 залік
ОК14 Технології переробки продуктів тваринництва 3 залік
ОК15 Професійна педагогіка 5 екзамен
ОК16 Педагогічна практика «Професійна педагогіка» 9 залік
ОК17 Організація виховної роботи у закладі освіти 4 екзамен
ОК18 Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей 3 екзамен
ОК19 Основи науково-педагогічних досліджень 5 екзамен
ОК20 Психологія праці 4 екзамен
ОК21 Психологія 9 залік, екзамен
ОК22 Основи педагогічної майстерності 4 екзамен
ОК23 Педагогічні технології 5 екзамен
ОК24 Ліцензування й акредитація освітньої діяльності 3 екзамен
ОК25 Механізація та автоматизація агровиробництва 3 екзамен
ОК26 Навчальна практика «Вступ до спеціальності» 6 залік
ОК27 Інклюзивна освіта 3 екзамен
ОК28 Історія педагогіки та освіти 8 залік, екзамен
ОК29 Технології викладання фахових дисциплін 8 залік, екзамен
ОК30 Педагогічна практика «Технології викладання фахових дисциплін» 9 залік
ОК31 Основи профорієнтаційної роботи 4 екзамен
ОК32 Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування 5 екзамен
ОК33 Порівняльна педагогіка 6 залік, екзамен
ОК34 Професійно-педагогічна етика 4 екзамен
ОК35 Основи красномовства в освіті 5 екзамен
ОК36 Харчова сировина, напівфабрикати і готова продукція 4 екзамен
ОК37 Психологія творчості 4 екзамен
ОК38 Конфліктологія 5 екзамен
ОК39 Атестаційний екзамен 3 екзамен
Код
н/д
Компоненти освітньої програми Кредити Форма контролю
Обов’язкові компоненти ОПП
1. Цикл загальної підготовки (ЗП)
ЗП1 Історія та культура України 4 екзамен
ЗП2 Філософія 3 екзамен
ЗП3 Іноземна мова 7 залік, екзамен
ЗП4 Українська мова (за проф. спрямуванням) 3 залік
ЗП5 Охорона праці та БЖД 4 залік
ЗП6 Фізичне виховання 3 залік
ЗП7 Правознавство 3 залік
ЗП8 Інформаційні технології 3 залік
Разом за циклом загальної підготовки 30
2. Цикл професійної підготовки (ПП)
ПП01 Загальна педагогіка 4 екзамен
ПП02 Еколого-правова культура особистості 3 екзамен
ПП03 Адміністративний менеджмент 3 залік
ПП04 Професійна педагогіка 4 екзамен
ПП04 Професійна педагогіка (педагогічна практика) 9
ПП05 Організація виховної роботи у навчальному закладі 4 екзамен
ПП06 Адміністративне право 4 екзамен
ПП07 Основи науково-педагогічних досліджень 4 екзамен
ПП08 Психологія праці 3 екзамен
ПП09 Психологія 12 залік, екзамен
ПП10 Основи педагогічної майстерності 4 екзамен
ПП11 Педагогічні технології 4 екзамен
ПП12 Законодавча база управління навчальними закладами 3 екзамен
ПП13 Вступ до спеціальності 3 залік
ПП14 Правове виховання 3 екзамен
ПП15 Історія педагогіки та освіти 6 залік, екзамен
ПП16 Технології викладання фахових дисциплін 8 залік,  екзамен
ПП16 Технології викладання фахових дисциплін (педагогічна практика) 9
ПП17 Основи профорієнтаційної роботи 4 екзамен
ПП18 Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування 3 залік
ПП19 Порівняльна педагогіка 4 залік,  екзамен
ПП20 Професійно-педагогічна етика 4 екзамен
ПП21 Основи красномовства 5 екзамен
Разом за циклом професійної підготовки 110